Правила гри


1. Гра в городки. Городкові фігури.

1.1. Гра в городки.

Гра в городки полягає у вибиванні фігур, побудованих з п'яти городків, з обмеженої площадки, яка називаєтся  «городом», битками з визначеної   відстані.

1.2. Городкові фігури.

1.2.1. Для гри у городки використовуються 15 фігур. Послідовність і правильна їхня постановка в партії з 15 фігур показана на малюнку 1.

 

1.2.2. У партії з 10 фігур фігури ставлять і вибивають у наступній послідовності:

1. «Гармата», 2. «Вилка», 3. «Криниця», 4, «Стріла», 5. «Артилерія», 6. «Серп», 7. «Кулеметне гніздо», 8. «Літак», 9. «Тир», 10. «Лист».

1.2.3. Усі фігури, крім фігури «Лист», ставлять на середині лицьової лінії, не виходячи зa її межі.Городки  встановлюють щільно один до одного без эазорів.

1.2.4. Кутові городки фігури «Лист» ставлять по зовнішній лінії «города», не виходячи за його межі, так, щоб у кутах утворювалися рівнобедрені трикутники. Городок, що позначає марку, встановлюють у центрі діагоналі, що йде від заднього правого кута «города» до переднього лівого (для граючих правою рукою) чи в центрі діагоналі, що йде від заднього лівого до переднього правого кута «города» (для граючих лівою рукою).

1.2.5. Фігура «Серп» для граючих лівою рукою встановлюється в лівій половині «города» у дзеркальному відображенні.

  2. Майданчик для гри. Устаткування. Інвентар.

2.1. Городковий  майданчик і його устаткування.

2.1.1. Городковий   майданчик розміщується на рівній горизонтальній ділянці розміром (22-30) х (12-15) метрів (мал.2).

2.1.2. Устаткування городкового  майданчика:

- металеві чи полімерні аркуші, на яких фарбою наносяться лінії «города» та «пригорода». Оптимальна товщина листа - 10-12 мм;

- відбійна стінка й огородження;

- освітлювальні прилади для гри ввечері;

- фіксовані планки висотою 50-60 мм на лицьових лініях “кону” та “полукону”;

- навіси для укриття гравців і секретаря від атмосферних опадів;

Бажане влаштування загального навісу над «городами», «пригородами» та відбійною стінкою.

2.1.3. Поверхня “кону” та “полукону” повинна бути досить твердою, що виключає ковзання взуття. Найбільш кращим покриттям є асфальт.

2.1.4. «Город» — зона, що має форму квадрата зі стороною 2 м.

«Пригород» - зона, що знаходиться між лицьовою і штрафною лініями, обмежена з боків продовженнями діагоналей «города». По центру «пригорода» на відстані 20 і 40 см від штрафної лінії наносять дві відмітки довжиною 20 см для установки на них штрафних городків.

2.1.5. Штрафна лінія і площа, що знаходиться перед нею, називаються штрафною зоною. Її засипають  піском   чи покривають крейдою (з водяної суспензії).

2.1.6. Листи, на яких розмічаються два «города» з «пригородами», повинні мати розмір не менше 8.0 х 3.5 м і розташовуватися строго горизонтально (городок, спокійно покладений у будь-якім місці «города» чи «пригорода», не повинен самовільно котитися в будь-якому напрямку за умови відсутності яких-небудь впливів на нього (вітру, струсу майданчика).

2.1.7. Бічні лінії “кону” і “полукону” повинні знаходитися строго напроти бічних ліній «города» з обліком того, що ширина обмежувальних ліній «города» і бічних ліній «пригорода» входить у розміри «города», «пригорода», а ширина обмежувальних ліній “кону” і “полукону” в розміри цих зон не входить.

2.1.8. Лінії розмітки шириною 2 см фарбують фарбою, що контрастує з покриттям.

 

 

2.2. Городок. 

Городок виготовляється з дерева у формі циліндра довжиною 200 мм і діаметром 48-50 мм. Торці городка повинні мати фаску 3 мм і бути рівними. Городок може бути пофарбований (мал.4).

2.3. Бита. 

Бита являє собою круглий стержень довжиною не більш метра, довільної ваги і діаметра. Бита збирається з ставок, втулок, концевого стакана і ручки (мал.5). Найбільш доцільно виготовляти вставки з деревинно-шаруватого  пластику чи  з кизилу. Ручки - з текстолітових стержнів  чи  з кизилу, втулки - із суцільнотягненої сталевої труби. Вставки повинні щільно з'єднуватися з втулками і закріплюватися керненням чи іншим способом кріплення. Відстань від краю втулки до місця кріплення 10-15 мм (за винятком кріплення ручки). Складові частини не повинні мати взаємних переміщень. Для масових змагань допускаються бити з твердих порід дерева будь-якої конструкції, що забезпечує безпеку.

  

 3. Види змагань та способи їх проведення.

3.1. Види змагань.

3.1.1. Змагання поділяють на

-особисті;

- командні;

- особисто-командні.

Вид змагання в кожному конкретному випадку визначається Положенням про змагання.

3.1.2. В особистих змаганнях учасники виступають індивідуально.

3.1.3. У командних змаганнях учасники виступають командами. Склад команди і порядок проведення ігор визначається  Положенням.

3.1.4. В особисто-командних змаганнях учасники можуть виступати і в особистій, і в командній першостях. Переможець змагань визначається по сумі очок, набраних учасниками команд в особистій першості, чи по сумі очок, набраних і в особистій, і в командній першостях.

3.2. Способи проведення змагань.

3.2.1. Особисті і командні змагання можуть проводитися:

- з визначеної кількості партій;

- на вибивання встановленої кількості фігур;

- по круговому способі;

- по способі з вибуванням;

- по змішаному способі.

3.2.2. Кількість фігур, що вибиваються, і партій визначається Положенням.

 4. Організаційні питання

4.1. Положення про змагання

4.1.1. Змагання з городкового спорту проводяться згідно з положенням, які розробляються відповідною спортивною організацією (державною або суспільною). Тільки їй дозволяється вносити зміни або доповнення у положення, але не пізніше як за 30 діб до початку змагань.

4.1.2. Положення розповсюджується між відповідними спортивними організаціями не пізніше як за три місяці до початку змагань.

4.1.3. Положення про змагання не повинно суперечити діючим правилам змагань.

4.1.4. Положення складається з таких розділів: мета і задачі змагань, учасники змагань, умови заліку й нагородження, приймання та розміщення команд, заявки та вимоги до документів учасників.

4.2. Заявки

4.2.1. Заявки на участь у змаганнях подаються до мандатної комісії у строки, визначені положенням про змагання. Типова форма заявки приведена у 10.2.

4.2.2. У заявці повинні бути підписи лікаря та печатка з датою проходження медичного огляду кодним учасником.

4.2.3. Документами, які підтверджують рішення лікаря про проходження спортсменом медичного огляду є - класифікаційний квиток або медична довідка. Дата проходження медогляду оформляється не пізніше як за 10 діб до початку змагань.

4.3. Мандатна комісія.

4.3.1. Питання про участь спортсменів у змаганнях вирішує мандатна комісія, яка створюється на місці проведення змагань.

4.3.2. До складу мандатної комісії входять: представник організації, який відповідальний за проведення змагань, головний суддя, головний секретар та лікар.

Головою мандатної комісії є представник установи, яка відповідальна за проведення змагань.

4.3.3. Після одержання заявок від команд та їх аналізу мандатна комісія вирішує питання про допущення учасників до змагань.

5. Учасники змагань.

5.1. Вік учасників. 

5.1.1. У залежності від віку учасники змагань поділяються па групи:

- діти - 12 років і молодше;

- підлітки - 13-14 років;

- юнаки - 15-18 років;

- юніори - 19-25 років;

- дорослі - 26-59 років;

- ветерани - 60 років і більше.

5.1.2. Діти і підлітки грають з відстані 6.5 м – “кон” і “полукон”.

5.1.3. Юнаки, юніори і дорослі грають з відстані 6.5 м – “полукон” і 13 м – “кон”. Відстань для гри ветеранів визначається Положенням.

5.1.4. Для участі в змаганнях міського рівня і вище кожен гравець повинен мати довідку про допуск до змагань підписану лікарем і завірену його особистою  печаткою чи печаткою медичної установи. Необхідність надання довідки визначається  Положенням.

5.1.5. Учасники змагань з молодших вікових груп можуть бути допущені до змагань у старших вікових групах з дозволу головного судді при відповідності їхньої технічної підготовки рівню змагань.

5.1.6.  Учасники  змагань  повинні   мати  страхові  поліси  від  нещасного  випадку.

5.2. Форма одягу. 

5.2.1. Учасники повинні бути одягнені в спортивну форму, що відповідає погоді й умовам проведення змагань.

5.2.2. Гравці команд повинні бути одягнені в єдину спортивну форму з відповідною емблемою. Кожен гравець команди повинен мати на спині порядковий номер, під яким він записаний у протйоколі. Номер повинен розпізнаватися з будь-якої відстані в межах  майданчика.

5.2.3. Капітан команди повинен мати на рукаві пов'язку, що відрізняється від форми по кольору, чи знак «капітан».

5.3. Тренер (представник). 

5.3.1. Організації, що беруть участь у змаганнях, призначають тренера (представника) команди.

5.3.2. Тренер є керівником команди. Він несе відповідальність за дотримання спортивного режиму, дисципліни, чітке виконання спортсменами Правил і Положення про змагання.

5.3.3. Тренер бере участь у жеребкуванні, є присутнім па нарадах суддівської колегії, якщо вони проводяться разом із представниками.

5.3.4. Тренеру забороняється втручатися в дії суддів на площадці.

5.3.5. Під час гри тренер має право знаходитися при команді.

5.4. Капітан команди. 

5.4.1. У кожній команді один з її гравців обирається капітаном команди.

5.4.2. Під час відсутності тренера керівником команди є її капітан. Він один має право звертатися до судді. Капітан несе відповідальність за дисципліну в команді під час гри.

5.4.3. Капітан команди стежить за послідовністю встановлення фігур і черговістю виходу гравців у кожнім заході.

5.4.4. Якщо капітан команди залишає площадку, то він повідомляє судді номер і прізвище гравця, що у його відсутність буде виконувати функції капітана команди.

5.5. Права й обов'язки учасників змагань. 

5.5.1. Учасники змагань мають право:

- на розминку перед початком гри протягом 10 хв в особистих змаганнях і    30 хв у командних змаганнях;

- звертатися до судді в особистих змаганнях. У випадку незгоди з рішенням судді звертатися до головного судді (у командних змаганнях таким правимо володіє тільки капітан);

- подати протест на рішення судді на протязі доби, про що зробити відповідний запис у протоколі після закінчення гри;

- опротестувати результат зустрічі у випадку виявлення порушенні Правил і Положення про змагання (усі протести подаються в головну суддівську  колегію чи  у федерацію в письмовій формі);

- на одержання медичної допомоги;

- на допомогу одного чи двох асистентів в особистих змаганнях.

5.5.2. Учасники змагань зобов'язані:

- знати і виконувати Правила і Положення про змагання;

- поводитися в дусі чесного суперництва;

- бути ввічливими і тактовними стосовно суддів і суперників;

- уникати дій, спрямованих на затримку гри і дій, що можуть бути розцінені як такі;

- під час гри не робити ніяких дій, що заважають супернику.

6. Суддівська колегія.

6.1. Склад суддівської колегії.

6.1.1. Для проведення змагань призначається суддівська колегія в складі головного судді, одного чи декількох заступників, головного секретаря, суддів і секретарів.

6.1.2. Для проведення гри між двома  командами чи особистих змагань призначаються суддя і секретар.

6.1.3. При проведенні змагань міжнародного і національного масштабу може призначатися головна суддівська колегія. Склад головної суддівської колегії затверджується організацією, що проводить дані змагання, за представленню  Федерації  чи колегії суддів.

6.1.4. До складу головної суддівської колегії входять:

- головний суддя;

- заступник головного судді;

- головний секретар;

- лікар.

6.1.5. Головна суддівська колегія працює під керівництвом головного судді. На своїх засіданнях вона розглядає питання організації і ходу проведених змагань.

6.2. Головний суддя. 

6.2.1. Головний суддя забезпечує проведення змагань у повній відповідності з Правилами і Положенням. Він зобов'язаний:

- контролювати підготовку місць змагань і устаткування;

- розподіляти обов'язки між суддями і затверджувати розклад ігор;

- керувати роботою суддівської колегії і вирішувати всі питання, зв'язані з ходом змагань;

- забезпечувати учасників, глядачів, представників преси інформацією про хід і результати змагань;

- затверджувати результати змагань, що представляються у виді звіту в організацію, що проводить змагання;

- оцінювати роботу суддів;

- стежити за ходом гри на площадках і скасовувати явно помилкові рішення суддів.

6.2.2. Головний суддя має право:

- у процесі гри усувати від суддівства суддів, що не справляються зі своїми обов'язками;

- за рішенням  головної суддівської колегії знімати зі змагань команди й учасників, що грубо порушують Правила;

-  скасовувати  чи відкладати гру в зв'язку з несприятливими метеорологічними  умовами  чи  неготовністю місць змагань;

- підписувати фінансові документи і фінансовий звіт про змагання.

6.2.3. Виконання розпоряджень головного судді обов'язково для всіх учасників змагань.

6.3. Заступник головного судді.

Заступник головного судді відповідає за проведення змагань на доручених йому ділянках. Під час відсутності головного судді виконує його обов'язку.

6.4. Головний секретар. 

6.4.1. Головний секретар зобов'язаний:

- перевіряти правильність заявок;

- готувати матеріали для проведення жеребкування і результати його оформляти протоколом;

- складати розклад ігор і після затвердження головним суддею доводити його до відома представників команд і учасників особистих змагань;

- вести протоколи головної суддівської колегії;

- оформляти розпорядження головного судді і рішення головної суддівської колегії;

- оформляти усю документацію змагань по установлених формах вчасно, правильно і чітко;

- заносити результагы змагань в особисті картки і класифікаційні квитки учасників;

- керувати роботою секретарів;

- складати (за установленою формою) звіт про змагання.

6.4.2. Головний секретар має право підписувати фінансові документи і фінансовий звіт про змагання.

6.5. Суддя-інспектор.

6.5.1. На особисті класифікаційні змагання з представлення колегії суддів президія (рада) федерації городкового спорту може призначати суддю-інспектора з метою:

- перевірки підготовки спортивної бази до змагань;

- перевірки стану розвитку городкового спорту у регіоні;

- забезпечення вірогідності зведень про виконання класифікаційних нормативів «Майстер спорту», а також загальних підсумків і зведень, що містяться в документації, що представляється в президію (раду) федерації городкового спорту.

6.5.2. Суддя-інспектор у випадку грубих порушень при проведенні змагань має право усунути головного суддю і виконувати його функції.

6.5.3. Суддя-інспектор підзвітний президії (ради) федерації.

6.6. Суддя-інформатор.

Суддя-інформатор зобов'язаний:

- сповіщати учасників  змагань і глядачів про хід змагань;

- знайомити глядачів з командами, учасниками, тренерами і суддями;

- допомагати головній суддівської колегії в проведенні ігор і здійснювати зв'язок із засобами масової інформації;

- пояснювати глядачам ситуації,які  виникли по ходу гри і рішення суддів.

6.7. Суддя.

6.7.1. Суддя безпосередньо організує гру і керує її проведенням на площадці. Він зобов'язаний:

- перед початком кожної гри перевіряти стан площадок, наявність спортивного і господарського інвентарю (городки, мітли, крейда, пісок і т.д.), наявність і справність засобів наочної інформації;

- перед кожною грою й у ході її перевіряти стан бит і городків на відповідність їх вимогам Правил;

- контролювати розминку команд і учасників особистих змагань;

- під час гри одноосібно визначати результат кидка;

- стежити за дотриманням послідовності і правильності постановки фігур; при постановці стоячих фігур суддя зобов'язаний перевіряти торці стоячих і циліндричність верхніх городків;

- фіксувати порушення Правил, робити попередження гравцям, виносити їм покарання за порушення.

6.7.2. У кожен момент гри суддя вибирає таке місце, з якого він може ясно бачити правильність постановки фігури, приземлення бити, а також рух і зупинки городків після удару.

6.7.3. Після виходу учасника на "кон" чи "полукон, переконавшись в правильності постановки фігури і у тому, що кидок нікому не буде загрожувати, суддя дає свисток на виконання кидка. Суддя дає два коротких свистки, якщо кидок вважається «втраченим», і три коротких свистки - при порушенні цілісності фігури до кидка.

6.7.4. Суддя не повинен:

- надавати гравцям будь-яку допомогу, за винятком медичної;

- ставити і поправляти фігури і городки.

6.8. Секретар. 

6.8.1. Секретар до початку гри записує до протоколу дані про місце і характер змагань, дату і час початку гри, прізвища учасників, найменування команд, прізвища і категорії суддів, склади команд, кількість фігур у партії.

6.8.2. Під час гри секретар веде протокол змагань, відзначає оголошений суддею результат кидка.

6.8.3. Результати кидків секретар записує в протоколі в такий спосіб: вибиті городки - цифрою, що відповідає їхній кількості. «Втрачений» кидок - знаком множення («х»). У командних іграх - номер гравця.

6.8.4. У командних змаганнях секретар записує до протоколу номер гравця, що робить кидки, стежить за черговістю виходу гравців.

6.9. Комендант змагань.

Коменданту підлеглий технічний персонал, що обслуговує змагання. В обов'язку коменданта змагань входить:

- підготовка площадок до ігор;

- забезпечення піском, мітлами й іншим необхідним інвентарем і матеріалами;

- збереження і видача городків, їхнє збирання після гри;

- забезпечення учасників змагань питною водою і водою для санітарних нестатків;

-забезпечення площадок технічними засобами наочної інформації.

6.10. Лікар змагань.

Лікар змагань зобов'язаний:

-стежити за виконанням санітарно-гігієнічних норм при проведенні змагань;

-надавати медичну допомогу учасникам при травмах (захворюваннях);

- давати висновок про можливість участі в змаганнях;

- представляти в організацію, що проводить змагання, звіт про медико-санітарне забезпечення змагань із указівкою випадків травм і захворень, висновками і пропозиціями.

7. Правила і порядок проведення гри.

7. 1. Шикування і розминка.

7.1.1. Перед початком розминки судді й учасники шикуються перед територією площадок, після чого організовано виходять на площадки і стають на задній лінії «города» обличчям до глядачів. Місце між командами займає суддя.

7.1.2. Суддя-інформатор (суддя) представляє учасників гри і суддів. Учасники вітають один одного.

7.1.3. Під час розминки суддя-інформатор подає відомості про команди (спортсменів), їх турнірне положення, досягнення у минулих змаганнях і рекорди.

7.1.4. Перед початком гри (до закінчення розминки)  тренери чи капітани команд повинні заповнити протокол і поставити свої підписи.

7.1.5. При виході на шикування, під час розминки і гри учасники повинні нести бити в одній руці.

7.2. Порядок проведення гри. 

7.2.1. Гру починає команда (учасник) правого «города», далі суперники виконують кидки по черзі, використовуючи у кожному виході по дві битки.

7.2.2. Склад команди і кількість учасників, що грають в одному заході, визначається Положенням. Черговість виходу гравців установлює  капітан чи тренер команди. В одному заході кожен гравець може виходити один раз.

7.2.3. Усі фігури починають вибивати з "кону". Якщо вибитий хоча б один городок, то інші вибивають з "полукону". Фігура «Лист» вибивається тільки з "кону".

7.2.4. Після закінчення партії команди (учасники) шикуються уздовж бічних ліній «города» обличчям друг до друга і після оголошення результату, по сигналу судді, міняються «городами».

7.2.5. Якщо перед початком гри в складі команди на два чоловіки менше, ніж необхідно в одному заході по Положенню, команда не допускається до гри.

7.2.6. Гравці зобов'язані виходити на "кон" чи "полукон" і повертатися через бічні лінії.

7.2.7. Гравець, що запізнився, може вступити в гру, повідомивши суддю, якщо його прізвище внесене до протоколу. Гравець, прізвище якого записано до протоколу, не має права залишати площадку без дозволу судді.

7.2.8. Учасники обох команд під час виконання кидків повинні знаходитися збоку від своїх «городів».

7.2.9. Гравцю забороняється виконувати в одному заході два кидки однією і тією ж битою.

7.2.10. У командних іграх, у вирішальній партії після вибивання однією з команд фігури «Артилерія» команди міняються «городами». При цьому до переходу обидві команди повинні зробити однакову кількість кидків. Якщо перед зміною «городів» у вирішальній партії в гравця залишилася одна битка, то після переходу він виконує кидок однією битою. Після переходу команди ставлять у своїх «городах» чергові  фігури чи городки, невибиті перед зміною «города» (у тому ж положенні) і продовжують партію. Якщо гравець команди лівого «города» вибив (добив) фігуру «Артилерія» першою битою, то після переходу він виконує другий кидок, потім гру продовжує наступний гравець цієї ж команди.

7.2.11. Команда, граюча неповним складом, виконує в кожному заході на два кидки менше. Невиконані кидки вважаються «втраченими».

7.2.12. У першому турі особистих змагань головний секретар розподіляє гравців по площадках за результатами жеребкування. У наступних турах гравці розподіляються по площадках у строгій залежності від результатів, показаних у попередніх турах. При  достатній кількості площадок гравець не повинен грати два тури на одній і тій же площадці.

7.2.13. Якщо один з учасників особистих змагань закінчив свою партію раніше, то він чекає, поки суперник закінчить свою. При цьому йому дозволяється виконувати разминочні кидки у порядку своєї черги. Якщо відсталому супернику на завершення необхідно теоретично не менше п'яти бит, то гравці міняються «городами» і відсталий суперник завершує партію, після чого починає нову.

7.2.14. Якщо городки зрушаться з місць з будь-якої причини раніш, ніж їх торкнеться бита (чи пролетить повз них), то їх встановлюють у колишнім положенні, биту повертають і кидок виконують заново.

7.2.15. Якщо городки зрушаться у результаті струсу площадки (чи від вітру) після кидка, коли бита не торкнулася городків, то їх відновлюють у колишнім положенні, але биту не повертають.

7.2.16. Якщо городок після удару покотився в одну з сторін, а потім змінив напрямок руху на протилежний, то його ставлять на місце, з якого він покотився назад.

7.2.17. Якщо після удару городок розколовся на дві частин чи втратив циліндричну форму (більш, ніж на половині довжини) і велика його частина залишилася в  місті чи пригороді, битка повертається,  фігура чи положення городків відновлюється.

7.2.18. Якщо в команди, що грає у лівому «городі», теоретично не вистачає биток для закінчення партії, то гра в цій партії припиняється.

7.2.19. Змагання (гра) можуть бути тимчасово перервані (скасовані):

- через незадовільну підготовку площадок;

- через несприятливі метеорологічні умови;

- для надання медичної допомоги травмованим (захворілим) учасникам змагань. Якщо перерва в грі була не більше 15 хвилин, то гра відновляється відразу, без розминки, а якщо більше 15 хвилин, то гравцям надається п'ятихвилинна розминка, після чого гра відновляється з перерваного положення партії. Якщо перерва тривала більше двох годин, то перервана партія починається заново, а рахунок партій, зіграних до перерви, зберігається. Якщо гра переноситься на інший день, то результати зіграних партій анулюються.

7.2.20. У змаганнях дітей і підлітків городки, що викотилися до штрафної лінії на відстань менш 40 см, ставлять на відстань 40 см від штрафної лінії по центру «пригорода». У змаганнях дітей такі городки встановлюються вертикально.

7.2.21. За порушення Правил учасник одержує попередження судді. У випадку повторного порушення він (команда) карається позбавленням кидка (незроблений кидок вважається «втраченим»).

7.2.22. За неспортивне поводження учасник видаляється суддею до кінця гри, а головним суддею - до кінця змагань.

7.2.23. По закінченні зустрічі суддя шикує гравців уздовж задніх ліній «города» обличчям до глядачів. Після оголошення результатів гравці і суддя обмінюються рукостисканнями і залишають площадку.

7.3. Вибитий і невибитий городок. 

7.3.1. Городок вважається вибитим, якщо він повністю вийшов за межі «города» чи «пригорода» у будь-якому напрямку, крім штрафної зони.

7.3.2. Городки (городок), що викотилися за межі «города» і «пригорода» і вкотилися назад, вважаються вибитими.

7.3.3. Положення городка, що зупинився поруч із межею «города» і «пригорода» із зовнішньої сторони, суддя визначає візуально, дивлячись зверху по вертикалі. Якщо видно просвіт між лінією і городком, то городок вважається вибитим. У сумнівних випадках поруч з городком на зовнішньому краю лінії ставлять вертикально інший городок і, якщо городки не стикаються, - городок вважається вибитим.

7.3.4. Положення городка, що зачіпає при обертанні лінії «города» чи «пригорода», визначається після повної його зупинки.

7.3.5. Городок, що вкотився в «пригород» на відстань менш 20 см від штрафної  лінії чи закотився за неї, установлюється на відстані 20 см від штрафної лінії паралельно їй проти центра «города», якщо з фігури вибитий хоча б один городок. Якщо таких городків більше, то вони встановлюються встик один до одного. Городок (городки), який  торкнувся  покриття над штрафній лінії, ставиться на штрафну відмітку. Якщо з фігури не вибитий жоден городок, то всі городки, що вкотилися в «пригород» на відстань менше 40 см від штрафної лінії, встановлюються на відстані 40см від штрафної лінії. Якщо який-небудь городок, що знаходиться в «пригороді», заважає установці іншого городка на штрафну відмітку, він мінімально зрушується в напрямку лицьової лінії без зміни орієнтації.

7.3.6. Городки, що викотилися в «пригород», але не дійшли до штрафної відмітки, залишаються в зайнятому положенні. В усіх випадках, коли існує реальна можливість «штрафного» кидка чи зміщення городків з іншої причини, їх положення суддя зобов'язаний відзначати  крейдою чи олівцем.

7.3.7. Городок, що підкотився до штрафної лінії на відстань менш 40 см при вибиванні фігури «Лист», ставлять на відстані 40см від штрафної лінії паралельно їй напроти місця, раніше займаного цим городком, незалежно від кількості вибитих городків.

7.3.8. Якщо вибитий городок, повернувся в межі «города» чи «пригорода», перешкодив руху інших городків, то положення городків до кидка відновлюється, разом з цим гравцю повертається бита.

7.3.9. Якщо два городка зіштовхуються в «городі» чи «пригороді» і після цього розходяться, то фіксується їхнє остаточне положення.

7.3.10. До оголошення результату кидка забороняється:

- забирати чи зупиняти городки, що знаходяться поблизу «города» чи «пригорода»;

- підмітати «город» чи «пригород»;

- ставати на лист покриття «города» і «пригорода»;

Якщо ці порушення вплинули на результат кидка, команда (учасник), що допустив порушення, карається тим, що городок (городки), що викотилися в результаті порушення, установлюється на краю лінії в місці його виходу.

7.3.11. Положення городка, що котився по іншому городку, визначається після повної його зупинки.

7.3.12. Якщо вибитий городок, що повернувся в город, торкнувся вже зупиненого городка і при цьому змінив його положення, то останній повертається в колишнє положення. У цьому випадку бита гравцю не повертається, а вибитий городок, що повернувся в город, забирають.

7.4. «Втрачений» кидок. 

7.4.1. Кидок вважається «втрачений», а розташування городків відновлюється, якщо:

- кидок виконаний до свистка судді;

- бита торкнулася штрафної  зони чи покриття над нею;

- гравець в одному заході командної гри зробив кидок утретє чи більше.

7.4.2. «Втраченим» вважається також кидок, якщо гравець у період від початку замаху до приземлення бити наступив на обмежувальну лінію (планку) чи вискочив за неї і торкнувся будь-якою частиною тіла поверхні поза зоною “кону” (“полукону”). У цьому випадку положення городків до удару може не відновлюватися. Рішення не повинне бути вигідно учаснику (команді), що порушив Правила.

7.5. Виграш партії і кінцевий результат гри.

7.5.1. Партія вважається виграною тією командою, що вибила меншою кількістю бит усі фігури даної партії. При рівній кількості бит, витрачених на вибивання усіх фігур, партія вважається нічийною. Коли у ході гри виявлена пропущена фігура, то;

а) якщо пропуск фігури виявлений до постановки фігури «Лист», то пропущена фігура ставиться відразу ж після звільнення «города» від городків;

б) якщо пропуск фігури виявлений під час вибивання фігури «Лист», то ставиться пропущена фігура; кидки, зроблені по фігурі «Лист», вважаються «втраченими» і фігура «Лист» вибивається заново;

в) якщо пропуск фігури в особистих змаганнях виявлений після закінчення партії, то до результату партії добавляються чотири біти за кожну пропущену фігуру;

г) якщо порушення черговості виходу  гравців чи пропуск фігури виявлені після закінчення гри, то в партії, зіграної з порушенням і у всіх не зіграних партіях команди яка допустила порушення, зараховується поразка, а результат гри визначається з урахуванням партій, зіграних без порушень;

д) якщо порушення черговості виходу  гравців чи пропуск фігури виявлені до оголошення суддею результату гри, то в партії, зіграної з порушенням, команді, що допустила порушення, зараховується поразка, і гра продовжується.

7.5.2. гра виграна однієї з команд, якщо:

- у грі з трьох партій рахунок 2;0, 2:1, 2.5:0.5;

- у грі з п'яти партій рахунок 3:0, 3:1, 3:2, 3.5:1.5, 3.5:0.5;

При рахунку 1.5 :1.5 і 2.5 : 2.5 відповідно результат гри - нічия.

 8. Визначення результатів змагань.

8.1. У змаганнях на вибивання встановленої кількості фігур місця учасників визначаються по найменшій кількості бит. При рівній кількості бит у декількох учасників переможець визначається по найменшій кількості бит, витрачених на вибивання фігур:

- третього туру;

- другого туру;

- останньої партії третього туру;

- «Кулеметне гніздо», «Вартові», «Тир», «Лист» у всіх партіях змагання.

8.2. У змаганнях, проведених за круговим спосібом, місця команд визначаються по кількості набраних очок. Кількість очок, що нараховуються за результатами гри, визначається Положенням. При рівності суми очок у декількох команд переможець визначається:

- по сумі очок, набраних в іграх між ними;

- по різниці виграних і програних партій в іграх між ними;

- по кращому середньому технічному результаті у виграних і нічийних партіях в іграх між ними;

- по різниці виграних і програних партій у всіх іграх змагань;

- по середньому технічному результаті у виграних і нічийних партіях у всіх іграх змагання.

8.3. У змаганнях, проведених по системі з вибуванням, при нічийному рахунку переможець визначається:

- по кращій партії;

- по найменшій сумі бит, витрачених у виграних партіях;

- по сумі бит, витраченої у всіх партіях на вибивання фігур «Кулеметне гніздо», «Вартові», «Тир», «Лист».